Brandskyltar

Om brandskyltar på arbetsplatsen

En brandskylt är en skylt som visar var en brandsläckare, utgångar eller annan säkerhetsutrustning finns i händelse av brand. Brandskyltar är röda och vita där den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

I många fall krävs brandskyltar enligt lag på arbetsplatser, skolor och andra offentliga byggnader. Även om de kan tyckas vara en liten detalj kan brandskyltar spela en viktig roll för att hålla människor säkra i händelse av en brand. Genom att tydligt ange var säkerhetsutrustning och utgångar finns kan brandskyltar bidra till att människor snabbt kan evakuera en byggnad i händelse av brand.

Dessutom kan brandskyltar bidra till att förhindra panik genom att ge tydliga och kortfattade instruktioner i händelse av en nödsituation.

Syftet med brandskyltar att informera anställda och besökare om vart det finns brandutrustning och ge instruktioner om vad de ska göra i händelse av brand. Brandskyltarna vara väl synliga och lätta att förstå eftersom de kan behöva läsas snabbt i en nödsituation. Men även den mest väl utformade skylten blir ineffektiv om den inte underhålls regelbundet. Regelbundna kontroller behövs för att se till att brandskyltarna fortfarande är läsbara och korrekt placerade. Genom att följa dessa enkla riktlinjer kan man bidra till att hålla arbetsplatsen säker från brandrisker.

Det finns många olika typer av brandskyddsskyltar, några av de vanligaste är de som visar var brandbekämpningsutrustningen finns. Det kan handla om saker som en branddörr, en brandsläckare eller en röklucka.

På din arbetsplats är det viktigt att vara medveten om dessa skyltar så att du snabbt och säkert kan evakuera i händelse av en brand. Ta dig en stund för att bekanta dig med din omgivning så att du vet vad du ska göra i en nödsituation.